ชื่อ - นามสกุล :นายสาคร สมยศ
ตำแหน่ง :นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี
หน้าที่หลัก :ความสามารถพิเศษ:ที่ปรึกษาด้านการเกษตร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี